Algemeen

5388_nl_headerlogo

Specialisaties

Dhr. J.A.M.M. Gloudemans: Manuele therapie, Psychosomatische fysiotherapie, Autogene training, Valpreventie ( aanwezig ma en do van 13:00 tot 19:00. Di en vr van 7.30 tot 14:00 uur  (donderdagmiddag op de locatie Swammerdamstraat en maandag, dinsdag en vrijdag op de locatie Uiverstraat).
Albert Jan Pots: fysiotherapie, manueel therapeut i.o. ,dry needling en medical taping (aanwezig ma en wo van 8:00 tot 17:15. di  en do van 15:00 tot 19:15 ( maandag en woensdagmiddag locatie Swammerdamstraat en dinsdag en donderdag locatie Uiverstraat)

Dhr. P.J.A.M. Meijsen: Externe fixaties, spalkjes. (aanwezig ma t/m vr van 8.00 tot 18.00 uur)

Mevr. Olivia Wulms: Orthopedische Manuele therapie, Dry Needling en Medical taping ( aanwezig ma t/m do van 8.00-18.00 uur)

Doelstelling van de praktijk

Als fysiotherapeut zijn wij niet zo zeer bezig met het genezen van ziekte, maar met het optimaliseren van de levenskwaliteit. Door het vergroten van mobiliteit, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en verminderen van pijn en het bevorderen van ontspanning trachten wij de de activiteiten van het dagelijkse leven te maximaliseren. Gezond zijn is het zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet het ontbreken van ziekte alleen. Dit is waar wij naar streven binnen de grenzen van onze eigen specifieke deskundigheid.

Onze kwaliteit

Als praktijk onderscheiden wij ons van anderen door; privacy, een individuele benadering van de patiënt en revalidatie in een één op één situatie met uw eigen fysiotherapeut. Dit alles in een schone en ruim opgezette praktijk die voldoet aan alle eisen van deze tijd en rolstoel toegankelijk is. Zeer ruimeervaring in zowel orthopedische als neurologische revalidatie. Voorts beschikken wij over vrijwel alle verbijzonderingen binnen ons vakgebied.
Wij werken vanuit het bio-psycho-sociale model. Daarom neemt ook het “hands on” behandelen in onze praktijk een belangrijke plaats in.

Om onze kwaliteit op peil te houden en te verbeteren nemen wij deel aan het project kwaliteitsindicatoren eerstelijns fysiotherapie( Kwaliefy) en doorlopend meten wij de patiënttevredenheid via de CQ-index. U kunt daar op vrijwillige basis aan deelnemen.

Behandelduur, -tijden en het maken van een afspraak etc.

Een behandeling vindt plaats op afspraak. De behandelduur varieert van plusminus 20 min. tot 40 min. De praktijk is open op werkdagen van 7:30 uur tot 18:30 uur. Op maandag is er een inloop spreekuur van 19:00 uur tot 19:30 uur. In overleg met uw behandelaar bestaat er ook de mogelijkheid in de avonduren behandeld te worden.

Zorgverzekeraars en betaling

Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierdoor wordt er rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voorwaarde is wel dat u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd dan ontvangt u van ons een nota. De tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u op het mededelingenbord naast de ingang.

Enkele belangrijke tips
Neem bij uw eerste bezoek altijd uw verzekeringskaart en identiteitsbewijs mee. Sinds 1 januari 2006 kent de zorgwet een identificatieplicht. indien van toepassing neemt u ook de verwijzing van de arts mee. Laat zoveel mogelijk uw sieraden af, en kleedt u zich zo gemakkelijk mogelijk. Voor een optimale hygiëne raden wij aan zelf een kleine en een grote handdoek mee te nemen. Stel u vooraf goed op de hoogte van uw verzekeringsvoorwaarden
Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Iedere verhindering die niet tijdig is gemeld zal door ons als behandeling in rekening worden gebracht. Afmelden kan ook buiten kantooruren via de voicemail van de betreffende praktijk.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement ligt ter inzage bij uw behandelend fysiotherapeut en is na te leen op onze website.

Klachten

Klacht over uw fysiotherapeut?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan?  Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

 1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
 2. Dien een klacht in Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u  bijvoorbeeld  een advocaat inschakelt. Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

  Klachtenregeling Fysiotherapie

  Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De  Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

  Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

  De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

  Geschillencommissie Fysiotherapie

  Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

  Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het onderstaand formulier.

  Contactgegeven

  Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie Postbus 248 3800 AE Amersfoort 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden