Huisregels

Ons team wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom informeren wij u  over onze algemene voorwaarden. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. Dit bevordert een plezierige en soepele samenwerking. Wij hopen, dat u zich bij ons thuis voelt en samen met ons actief wilt werken aan uw herstel.

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal etc.) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Lees, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw email met de afspraak bevestiging vooraf goed door. Dit geldt ook als u nog een afspraak kaart hebt.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een grote en een kleine handdoek  mee te nemen.
 • Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u de voicemail inspreken.
 • De eerste zitting wordt in de regel gebruikt voor het vraaggesprek, onderzoek en het opstellen van een behandelplan.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Door de vele verschillen in polissen, is het voor ons onmogelijk hier snel inzicht in te krijgen. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Indien uw verzekering de behandeling niet vergoed, zullen wij u een nota overhandigen.
 • Bij sommige behandelingen, zoals massage en manuele therapie, is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw behandelaar. Wij verwachten, dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft, ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs, als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • U kunt tegelijkertijd bij een andere fysiotherapeut onder behandeling zijn. Zou u dit wel willen melden.
 • Verandering in uw verzekering, adres, huisarts, telefoon of email? Geef dit dan s.v.p. direct door.