Psychosomatische fysiotherapie

Op 7 december 2005 is de Psychosomatische Fysiotherapie door het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF) erkend als een specialisatie. De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren. In de behandeling van lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid, die een relatie hebben met psychosociale problemen.

Psychosomatische fysiotherapeuten hebben na hun studie fysiotherapie een drie jarige post HBO opleiding gevolgd gericht op de behandeling van deze klachten. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten welke verband houden met een verstoring in de balans, tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

Veel klachten zijn medisch niet te verklaren. Men heeft echter wel last of men blijft klachten houden. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven. De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid. Dit kan zijn door spanning, stress, verdriet, overbelasting.

Het doel van de therapie kan zijn:

  • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
  • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
  • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
  • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
  • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
  • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor  zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.