Valpreventie

Valpreventie
Vallen doen wij al van kinds af aan maar het risico op letsel bij ouderen is een stuk hoger. Naast dit
verhoogde risico komt een val ook met een impact op het functioneren in het dagelijks leven. Bij een
verhoogde valangst komen ouderen minder buiten de deur en ondernemen minder activiteiten. De
KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) roept op om meer in te zetten op preventie
van vallen bij ouderen.
Onder het mom van voorkomen is beter dan genezen kan fysiotherapie ouderen begeleiden naar het
verlagen van het valrisico. Bij Fysiotherapie Badhoevedorp kunt u een afspraak maken om het
valrisico in kaart te brengen en de ouderen hierin te begeleiden om dit risico te verlagen als daar
indicatie voor is. Om het valrisico goed in kaart te brengen maken wij gebruik van valide en
betrouwbare meetinstrumenten. Bij onze interventie om het valrisico te verlagen maken wij onder
andere gebruik van het OTAGO-programma. Dit programma is wetenschappelijk onderzocht naar de
effectiviteit op het verlagen van het valrisico en verbeteren van het looppatroon.
Fysiotherapie Badhoevedorp kunt u vragen voor het maken van een analyse van het valrisico. Hier
kunnen wij een adequaat behandelplan opstellen om naast het maken van een analyse ook helpen
het risico te reduceren.

KNGF
https://www.kngf2.nl/actueel/nieuws/2021/febr/investeer-in-de-gli-en-zet-in-op-valpreventie.html
Site van OTAGO
https://www.valpreventie-badhoevedorp.nl/

Publicatiedatum: 02-03-2021


Terug naar overzicht